Индустриалните предприятия работят с двойномембранни пневматични помпи, тъй като те им осигуряват качествен пренос на флуиди с различен вискозитет. Тези помпи намериха своето приложение за козметичната, фармацевтичната, хранително-вкусовата промишленост и са масово използвани при изпомпване на течности и храни с различен състав.

Използвайки двойномембранни пневматични помпи ще получите повече икономия и безпроблемна експлоатация, а това са двата най-големи плюса на въпросните съоръжения. Работата им при течностите с ниско налягане, за които е характерен по-слабия поток е повече от добра. Ето защо са употребяват от индустриите за трансфер на абразивни, твърди, чувствителни и вискозни флуиди. Техническите им показатели са повече от положителни.

Двойномембранните пневматични помпи притежават две мембрани, съединени чрез основната ос. Това идва като помощ при движението напред и назад, когато налице е подаден въздух към специалната камера, която стои зад мембраните. Двете мембрани притежават въздушни разпределители, които се грижат за подаването и разпределянето на въздуха.

Кои промишлености използват този вид помпи?
Помпите се радват на голям интерес от страна на индустриите. Това се дължи на лесното транспортиране на ниско вискозни и високо вискозни вещества. А ето и няколко от основните промишлености, които използват двойномембранни пневматични помпи за работата си:

• Фармацевтика;
• Хранително-вкусова промишленост;
• Козметичните компании;
• Модерното строителство;
• Корабостроенето;
• Металургичната промишленост;
• …и така нататък!

Горе посочените индустрии разчитат на тези помпи, защото са здрави, надеждни и лесни за употреба. Разбира се и пазарната им цена е много добра, което е важен факт за бизнеса;

В обобщение
Мнозина избраха двойномембранни пневматични помпи за изпомпването на вискозни флуиди. Приложението на съоръженията е наистина огромно, така че ако имате нужда от надежден продукт за пренос на течности, храни, бои и така нататък, то това са вашите помпи. Не забравяйте да се запознаете с начина им на работа и техническите характеристики, тъй като те също са от голямо значение. В интернет ще попаднете на много информация по темата.