Голямото количество валежи и високите температури са предпоставка за развитие на гъбните болести по растенията. При първа възможност да се третират селскостопанските култури, за което трябва да се ползват фунгициди.

Фунгицидите са химически препарати, предназначени за борба с болестите по селскостопанските култури, предизвикани от гъби. Предлагат се под различна форма – гранули, течни, прахообразни. Най-лесни за ползване са тези, които са в течна форма. При тях става и много лесно дозирането, особено когато се ползват за пръскане на малки площи. За улеснение на частните стопани за зеленчуковите и овощни градини се предлагат малки опаковки за 10 литра вода.

Химическите препарати за болестите по растенията са контактни и системни. Контактните действат на причинителя на болестта само при контакт. При третиране препарата остава на попадналата повърхност и при дъжд се измива. Тези препарати имат преди всичко защитно действие – предпазват от зараза.

При първа поява на признаци на гъбно заболяване трябва да се ползват фунгициди със системно действие. Те са много ефикасни защото попаднали на листата се предвижват до всеки орган на растението. Не се измиват от дъжд, паднал след 2 – 3 часа след третирането. Като се имат предвид тези особености на химическите препарати за борба с болестите по растенията е необходимо стопаните да се съобразяват как да ги ползват. Те могат винаги да получат информация в селскостопанската аптека, от която ги закупуват.

Сега информация за фунгицидите може да се получи и от интернет, където са поместени сайтовете на различните фирми, предлагащи препарати за растителна защита. В сайта на една такава фирма ще научите кои са подходящите препарати както за културата, така и срещу каква болест. Посочени са всички данни за съдържание на активно вещество, време на внасяне на препарата, карантинен срок, доза, необходимо количество разтвор на единица площ. Освен това за всеки препарат е дадена точната инструкция за работа и задължителните условия, които трябва да се спазват при работа с препарати за растителна защита.

При работа с фунгициди задължително да се ползва маска, ръкавици и очила. Да се пръска само в сухо и тихо време. След приключване на работата да се измиват много добре със сапун ръцете. Препаратите да се съхраняват на недостъпни за деца места и винаги в оригиналната опаковка.