За комуникативните и подвижни хора ще бъде интересна такава професия, като куриер. Това е сътрудник, който работи в куриерска фирма. Накратко ще се спрем на неговите работа и какви задължения има.

Работата на куриерите е да доставят документи, товари, пратки. Оформят всички документи, с който потвърждават извършваните услуги. Отговорност носят за съхраняването на получените за доставка ценности. Услугите на куриерите се ценят за това, че те са едни от най-надеждните начини да се изпрати и получи пратка.

Тази професия не изисква специални знания и умения, но не всеки може да работи в тази сфера. Причината е в това, че трябва да притежавате някои качества. Преди всичко е нужно да сте комуникативни, умение да намирате общ език с хората, независимо от техния психотип. Да бъдете организирани и мобилни. Да умеете рационално да разпределяте работното си време и максимално да изпълнявате своите работни задачи и поръчения. Отговорността е много важен фактор при тази професия, защото трябва да се спазват сроковете за доставка на пратките, както и да се запазва качеството им.

Куриерите осъзнават, че от работата им зависи успеха на фирмата. Да се помни от всеки куриер, че от неговата работа зависи много и така трябва да разпределя времето си, да осигури точност на доставката, а с това и благодарността на клиента. В работата да бъде сдържан и да не проявява негативни емоции. Необходимо е свидетелство за управление на МПС, а в някои случи и собствен транспорт. Да са тактични и по време на общуване с клиентите да не проявяват вредни навици, ако имат такива.

За да бъдеш представител на куриерска служба не се изисква специално обучение. Всички инструкции се получават по време на запознаването с длъжностните задължения. Възможно е да се наложи да се прекарат няколко дни стаж при действащи опитни куриери.

Преди всичко работниците в куриерска фирма са млади хора, които сега започват трудовия си път. Това е добра работа и за студенти, защото могат да съчетаят учението с работата и да си осигурят допълнителни средства. Може да се каже, че това е професия за млади хора, пълни с физическа и жизнена сила, готови да започнат своята кариера с такава активна професия.