Електрониката и битовата техника толкова са навлезли в живота, че вече е трудно да си го представим без тях. Трудно е да си представим без смартфон, компютър, огромен телевизор, но все пак без тях ако може, то има електроуреди, без които в домакинството е трудно да се справим. Не трябва да забравяме, че всяка техника има срок на ползване и се налага да се поднови. Поради всички тези причини някои предприемачи решават да открият собствен магазин и да се занимават с търговия на битова техника.

За успешен старт на магазин за бяла техника София е необходимо да се направи бизнес-план, да се прецени риска и предполагаемите разходи. В проекта трябва да се отбележи неговата цел, задачи, реализация на целта (собствени средства или кредит).

Днес във всеки голям град има по няколко големи магазини за битова техника и електроника. Рекламите по телевизия и радио, в интернет непрекъснато са насочени към клиентите с предложения за промоции, отстъпки, акции. Гигантите на пазара в тази област си съперничат на високо ниво. В тази обстановка е доста сложно и трудно магазин за бяла техника София да се включи в този бизнес.

Главна цел на проекта е в кратък срок да се започне бизнеса и да се осигури печалба. За това бизнес-плана трябва да е разработен много точно с ощенка на риска, анализ на конкурентите. Много важен етап са финансовите разчети за вложенията по откриване на магазина, както и следващите разходи по време на работа. В началния етап задачите на проекта се свеждат до анализ на пазара, оценка на риска, разпределение на бюджета, намиране на помещение, закупуване на стоката и някои организационни въпроси. При наличие на бизнес-план откриването на магазин за бяла техника София няма да е проблем, ако се следват точно инструкциите в него.

Анализът на пазара се свежда до няколко етапа. Най-напред да се избере района – той трябва да е оживен и гъсто населен. Важно е и месторазположението – ориентирането трябва да бъде съобразено както с преминаването на хората, така и с площта за да се оборудва магазин. Аудиторията също е от значение за магазин за бяла техника София. Младите хора предпочитат електрониката, а по-старите по-малко се интересуват от различните новости в сферата на електрониката и битовите прибори, а купуват техника когато старата излезе от строя.