Най-честа причина за смяна на щрангове са остарелите метални тръби. Понякога може да се наложи да се променят местата на щранговете поради смяна предназначението на някое от помещенията. Каквато и да е причината винаги ще бъдат необходими нови тръби и майстор за тази работа.

В наше време проблема с всичко необходимо за смяна на щрангове се решава много лесно. На пазара има голямо разнообразие от тръби и всички допълнителни елементи, необходими за свързване както на вертикалните тръби, така и на хоризонталните.

За качествена работа е препоръчително да се ползват услугите на специализирана в това направление фирма. Тези фирми разполагат с опитен персонал, който може да се справи с всякакъв вид комунална система – канализационна, водоснабдяване и отоплителна. Освен това професионалистите работят със съвременно техническо оборудване и инструменти, което им позволява да вършат работата си с високо качество. За да се постигне добър резултат от всяка една работа от значение са инструментите, които се ползват.

Когато смяната на щрангове се налага поради корозирали стари метални тръби, специалистите съветват да се направи едновременно за целия ход или кооперация. На всички е известно, че вертикалните тръби свързват всеки един апартамент с абонатната станция. Така канализационните тръби отвеждат отпадните води от всички етажи. Смяната на вертикалните тръби в един от апартаментите няма да окаже положително влияние на системата, а ефекта за собственика, направил смяна на щрангове, няма да е достатъчен.

Когато се работи за целия вход е много по-лесно, защото се спира водата, не се ползва канализацията, а опитните майстори за ден се справят с хоризонталните тръби в мазето и вертикалните по етажите. После се почистват всички отпадъци – стари тръби, строителни материали от къртенето. Така всичко е почистено и отпадъци няма да се разнасят по стаите.

За съжаление този добър вариант за смяна на щрангове не винаги може да се реализира. Получава се така, че съкооператорите не могат да се организират и всеки започва самостоятелно да прави смяната. Неприятното е, че понякога заради некачествена работа от някой самозван майстор може да се получи протичане на тръби, а последствията да са свързани с наводнение. В такъв случай е възможно наскоро направен ремонт, например, в банята да се наложи къртене.