Навлизането на оперативен лизинг на автомобили като вид услуга е голяма възможност за различните фирми и частни лица да ползват нови автомобили. За да се възползвате от тази услуга е достатъчно да откриете подходящата фирма. Сътрудниците на фирмата ще подготвят договора, с който се уреждат взаимоотношенията при оперативен лизинг на автомобили.

В договора се вписват задълженията на всяка една от страните, както и продължителността на самия договор. Този вид услуга има редица предимства. Ползването на автомобили на лизинг предоставя възможност да се оборудва съответното предприятие или фирма с нови автомобили, без да се закупуват. Това е голямо предимство за всеки вид бизнес, защото не се заделят големи суми, а са необходими само средства за плащане на ежемесечните задължения по договора. Така свободните средства се влагат за подобряване на дейността на фирмата, за нови производства и различни други дейности, които ще доведат до разширяване на бизнеса и увеличаване на печалбата.

Същевременно това дава възможност да не се поддържа собствен автопарк, който носи след себе си много разходи – личен състав, звена за техническо поддържане. Техническото обслужване, техническите прегледи, различните видове застраховки на автомобила са задължения на лизингодателя. Разбира се, за да не бъде на загуба фирмата лизингодател в ежемесечната вноска са предвидени и тези разходи за периода на ползване.

Оперативен лизинг на автомобили се ползва и от частните лица. Това е голяма възможност всеки мечтател да кара мощна и с много екстри кола. Не винаги има финансови възможности за закупуване на нов автомобил, но чрез наемането му на лизинг средства са необходими за ежемесечните вноски. Така, че много често за представителност, за постигане на собствени мечти и по различни други лични причини се използва оперативен лизинг на автомобили.

Наред с многото предимства оперативен лизинг на автомобили има и редица недостатъци, които обаче не могат да окажат никакво влияние върху неговото непрекъснато разширяване. Един от недостатъците е факта, че могат да се ползват автомобили, които са налични към момента на подписване на договора. Разбира се, специалистите непрекъснато проучват търсенето на различните марки и се стараят да бъдат в крак с изискванията на клиентите. Друг недостатък е, че понякога се поставя ограничение на изминатите километри.