Новата напоследък технология за отопление с пелети навлиза с пълна сила на пазара. Това естествено налага и наши фирми да се заемат с производство на пелети. И те до този момент никак не са малко, а освен това са и основен източник на доставка на пелети за съседна Гърция.

Но да се върнем и да обясним малко повече за това какво всъщност представляват тези пелети и защо са толкова харесвани и търсени. Пелетите са във вид на малки гранули. Те са гранулирана биомаса, получена от отпадъчен материал на дървесината. Затова там където има дървообработване много често функционира и това производство на пелети. За да се направят пелетите, освен отпадъчния дървен материал са необходими и специални машини, които да извършват пресоването и сушенето на пелетите. По принцип машините са от чужбина, Англия, Франция, Германия, но напоследък се появиха и български машини за производство на пелети. Цените варират и всеки си преценява най-добре към каква машина да се насочи и също с какви възможности разполага.

Интересно е също така да споменем, че има и специални програми и проекти, по които заинтересованите за производство на пелети могат да кандидатстват за да получат някаква субсидия и да започнат с този нов бизнес. Ако спечелите проект и започнете ще трябва да се осведомите и за това, с каква дървесина ще работите – дъб, бор, ела, бук, акация, топола и др. Също така със закупените машини и изграждането на специални инсталации ви трябва и квалифициран специалист инженер.

Накратко, тези от вас, които ще се занимават с производство на пелети се захващат с добър бизнес, за който има голямо търсене. Пелетите са системата за топлене на бъдещето, тъй като освен, че са много икономични, те са и екологична чиста енергия, която не нанася вреди на природата. Напоследък също така са се появили и специални камини, които работят с пелети и чиято топлина е много ефективна и приятна.