В наши дни изборът на домоуправител става все по-труден, заради липсата на време при хората да поемат тази отговорна длъжност за жилищните сгради. Обикновено когато дойде моментът да се излъчи кандидат за управител се започват дълги уговорки, спорове и дори кавги. Това не трябва да се допуска, защото управлението на входа е много важно.

Човекът, който ще се нагърби с тежката титла домоуправител, е длъжен да познава Закона за управление на държавната собственост. Именно в този закон, са упоменати задълженията на управителя и правата, които той има. Разбира се, същото важи и за представителите на домсъвета, тъй като те също са задължени да участват дейно в управлението на входа.

Ако домоуправителят няма достатъчно време, за да организира общи събрания, да води домова книга и да прилага законите, то значи на етажната собственост ще възцари анархия. В такива случаи, е по-добре да се обърнете към професионален управител, с чиято помощ ще се решават проблемите на съкооператорите бързо, лесно и най-вече компетентно.

Днес има много спорове дали длъжността домоуправител да се дава на някой от живущите във входа, или да се търси професионално управление. Аргументи ЗА и ПРОТИВ се срещат и за двата варианта, но при всички положения самият избор е труден и подлежи на дълги дебати.

От написаното става ясно, че домоуправителят е изключително важен за гражданите. Не бива да правите компромиси с управлението на етажната собственост, ако искате да избегнете разправии с шумни съседи, липса на сигурна входна врата, течащ покрив и други подобни. В крайна сметка, е добре да има човек, който да спазва реда и да се грижи за всичко това.

В обобщение
Много е изписано и казано за домоуправителите, но все още се наблюдават проблеми с техния избор. Препоръчваме ви да гласувате доверие само на интелигентни и енергични личности, които са отговорни и знаят какво правят. Другият вариант, както вече написахме по-горе, е да пристъпите към професионален домоуправител, с чиято помощ да подредите пъзела.