Какво означава понятието трудно горими облекла и за какво се използват те?

Става въпрос за работно облекло, което е предназначено да гарантира безопасността на работниците, които работят в опасна среда. Следва обаче да се разграничават различните разновидности на тези облекла. Много често при описанията на характеристиките им се срещат определения като  „незапалими“, „пожароустойчиви“, „естествено негорими“ или „импрегнирани“. 

Така например, разликата между естествено незапалимо тъканно влакно и влакно, което няма естествена огнеустойчивост, е, че в първия случай защитните свойства са неразделна и неотменима характеристика на полимера или влакната, от които е изработена тъканта, докато във втория случай, след изработката си влакното е преминало химическо третиране. За незапалимите тъкани е характерна естествената устойчивост на огън, следствие от свойствата на самото влакно.

Когато тъканта осигурява естествена защита, това означава, че тя е изработена от влакна, чиято структура ги прави огнеупорни. Тези свойства са част от структурата на влакната и те не могат да бъдат повредени при почистване на работните облекла, изработени от тях. Такова работно облекло осигурява еднакво ниво на защита през целия си живот. А друго предимство е неговата изключителна издръжливост, дори и при частично пренебрегване на инструкциите за почистване, обявени от производителя.

 

За така наречените огнеупорни тъкани се знае, че допълнителната химическа обработка значително може да повиши защитните им свойства. Химикалите често се „активират“ от топлина, образувайки овъглен слой и газове, които спират дименето за известно време.

Но когато използвате тъкани, забавящи горенето, имайте предвид и техните ограничения. Известно е, че въздействието на използваните химикали би могло да се промени или да се елиминира напълно вследствие от някои външни фактори – например при пране, излагане на топлина или химикали.

Също така е добре да се знае, че платовете, които не са естествено негорими, предпазват от топлина и пламъци само за ограничен период от време.

 

Според изискванията на Европейския съюз основната цел на защитното облекло е да осигури на работниците защита от топлина и пламъци. През целия период на употреба такова работно облекло не следва да изгаря, да се топи или да бъде унищожено при контакт с огън. Освен това то трябва да гарантира и необходимото ниво на термична защита, съответстващо на опасността, на която работникът би могъл да бъде изложен при изпълнение на своите служебни задължения.